Stipendit

IT-oikeuden yhdistys r.y. palkitsee vuosittain yhden oikeustieteen maisterin tutkintoon liittyvän syventävien opintojen tutkielman stipendillä. Stipendin suuruus on ollut viime vuosina 500 euroa, joskin yhdistys päättää stipendin määrästä samalla kun palkittavasta tutkielmasta päätetään.

Stipendisäännöt.

Hakulomake.

Yhdistyksen stipendin ovat viimeisimmin saaneet:

2018: Susanna Jokela pro gradu tutkielmallaan ”What’s up with Whatsapp? – Viestinnän luottamuksellisuus OTT-palvelussa ePrivacy-asetuksen näkökulmasta”

2016: Liudmila Sivetc pro gradu -tutkielmallaan “Future of internet portals after the case of Delfi“

2013: Pekka Savola pro gradu -tutkielmallaan “Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina

2011: Petteri Günther pro gradu -tutkielmallaan Digital Music Distribution – Technology Driven Changes in Copyright Law and Diversification of Business Models