Liity jäseneksi

Jos haluat liittyä jäseneksi, lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen contact@it-oikeus.org. Viestissä tulisi mainita vähintään seuraavat tiedot:

– Nimi

– Sähköpostiosoite

– Yritys tai muu organisaatio, jota edustat

– Ammatti/asema

– Jäsenmaksun laskutusosoite

 

Jäsenistö ja hallinto

Yhdistykseen kuuluu yli 500 jäsentä (2015).

Jäsenistö edustaa lähes kaikkia tietotekniikka- ja telealoihin kytkeytyviä intressitahoja. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 13 jäsentä (2015). Hallitus valitsee mahdolliset toimihenkilöt.

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksu

Jäseniksi voivat liittyä kaikki alaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä kiinnostuneet luonnolliset henkilöt, yritykset ja yhteisöt. Myös muut kuin lakimies-koulutuksen saaneet ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, joka pitää kokouksia noin joka toinen kuukausi. Yhdistyksen sihteeri tiedottaa uusia jäseniä jäsenyydestä, kun hallitus on hyväksynyt hakemuksen.

Jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 10 euroa, opiskelijoilta 5 euroa, kannatusjäseniltä (yritykset ja yhteisöt) 100 euroa (2007).

Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille Nordea 127930-513537. Jäsenmaksua maksettaessa tulee käyttää viitenumeroa.